sipy v terci tTento článok je určený predovšetkým pre tradičných lukostrelcov, ktorí nestrieľajú z olympijského reflexného luku, a teda nemajú možnosť jemného vyladenia luku prostredníctvom opierky šípu, tzv. tillering a pod.

sipy v terci

Skôr než sa pustíte do ladenia šípov si musíte byť istý svojou streleckou formou, najmä správnosťou vypúšťania šípu a držania luku. Samotné vypúšťanie šípu má obrovský vplyv na následnú dráhu šípu a jeho správanie počas letu. Ak vystrelíte šíp a už voľným okom vidíte, že jeho dráha nie je rovná (do určitej vzdialenosti, potom šíp začne klesať), ale vidíte, že let šípu skôr vyzerá ako plávanie ryby vo vode, teda zadnou časťou hádže z jednej strany na druhú alebo hore a dole, tak toto správanie môže mať nasledujúce dôvody:

 

Vertikálne pohadzovanie šípu

vertikalne pohadzovanie sipu

Pri pohadzovaní zadnej časti hore a dole je s najväčšou pravdepodobnosťou zle nastavená výška lôžka šípu na tetive, resp. dotyk letiek so základkou.

Pre určenie správnej výšky je možné vykonať nasledovný test:
Najskôr vystreľte zo vzdialenosti cca 15 m od terča niekoľko olepených šípov. V terči dosiahnete určitý sústrel. Následne na terč z tej istej vzdialenosti vystreľte niekoľko neolepených šípov, čím dosiahnete taktiež určitý sústrel. Ak sa sústrely prekrývajú alebo ležia vedľa seba, tak test zopakujte z väčšej vzdialenosti. V prípade, že holé šípy dopadanú nižšie ako olepené, tak je nutné lôžko šípu posunúť smerom dole po tetive. Ak dopadnú vyššie, tak ho posuňte smerom hore. Test opakujte, až kým nebudú sústrely ležať v jednej rovine. Najvhodnejšie je, keď neolepené šípy dopadajú kúsok nižšie ako olepené a to z dôvodu, že olepené šípy potrebujú lôžko o kúsok vyššie, aby bol zabezpečený prechod letiek, resp. pierok okom luku.

 

Horizontálne pohadzovanie šípu

horizontalne pohadzovanie sipu

Možné dôvody horizontálneho pohadzovania šípu:

• Zlé vypúšťanie šípu strelcom – toto je chyba napraviteľná len tréningom a odborným dozorom nad lukostrelcom.

• Zlé držanie luku – ruka držiaca luk by mala zastávať len funkciu opierky. V prípade, že luk držíte príliš pevne, tak môže dochádzať k jeho skrúcaniu, čo sa prejaví na dráhe luku.

• Šípy majú zlú tuhosť – spine (čo presne je tzv. spine nájdete v článku Výber šípov). O správnom vyladení tuhosti šípov si povieme nižšie.

• Pierka šípu narážajú o základku.

 

Správne vyladenie tuhosti šípov – spine

Z luku vystreľte na vzdialenosť 10 až 15 metrov na kolmo stojacu terčovnicu niekoľko neolepených šípov. Ak je šíp príliš mäkký alebo tvrdý, zabodne sa do terčovnice šikmo, teda po zabodnutí šíp nie je v jednej priamke medzi lukostrelcom a hrotom šípu, ale vyzerá ako by bol do terčovnice vystrelený zo strany.

Zapichnutie šípu vo vertikálnej rovine (končík ukazujúci smerom hore alebo dole) je spôsobené zlým nastavením lôžka šípu, čo je možné vyriešiť posunom lôžka smerom hore alebo dole, tak ako bolo opísané v predchádzajúcej časti tohto článku.

vertikalne zapichnutie sipu

Stranové zapichnutie je spôsobené zlou tuhosťou šípu. Tu ale treba dbať na to, aby bola konzistentná forma lukostrelca, plný náťah a vypúšťanie šípu. Ak sa ten istý neolepený šíp zapichne raz s končíkom smerujúcim vľavo a raz vpravo (s predpokladom, že šíp nie je poškodený), tak je to spôsobené zlou formou strelca a ďalšie ladenie šípov nemá zmysel. Ak sa však šípy do terčovnice zapichávajú stále rovnako s končíkom v tom istom smere a zvierajú s terčovnicou po zapichnutí ten istý uhol, tak ide jednoznačne o zlé vyladenie spinu šípu.

horizontalne zapichnutie sipu

V prípade že končík zapichnutého šípu smeruje vpravo od dráhy letu, šíp je príliš tvrdý. Ak smeruje vľavo, je príliš mäkký. Toto však platí len pre pravákov a u ľavákov to platí naopak, teda vpravo príliš tvrdý, vľavo príliš mäkký.

Upraviť spin šípu je možné dvoma spôsobmi. Prvý je pridávanie a uberanie hmotnosti hrotu šípu. Čim je hrot šípu ťažší, tým bude šíp mäkší. Ak ste testovaním zistili, že je Váš šíp príliš tvrdý, tak jediná možnosť je použiť ťažšie hroty, prípadne aj hrotové vložky. Ak nepomôže ani zmena hmotnosti hrotov, tak už Vám neostáva iné, ako siahnuť po mäkších šípoch.

Ak je šíp príliš mäkký, tak je možné ísť opačnou cestou a použiť ľahšie hroty a hrotové vložky. Zníženie hmotnosti hrotu šípu samozrejme znižuje aj jeho celkovú hmotnosť, pričom si treba dávať pozor na zachovanie minimálnej hmotnosti šípu (7 grainov na jednu libru sily luku). Druhá možnosť je skrátenie samotných šípov, čím sa zvyšuje ich tvrdosť. Pri skracovaní šípov treba dbať na to, aby bola zrezaná plocha dokonale kolmá. Skracovanie šípu odporúčame robiť zozačiatku postupne odrezaním maximálne jedného centimetra zo šípu. Po zrezaní nasaďte na šíp končík a vystreľte ho niekoľkokrát na terčovnicu. Dbajte na to, aby ste stáli kolmo na terčovnicu. Po zapichnutí bude zrejmé, že sa šíp zapichol do terčovnice o niečo kolmejšie. Tento postup opakujte, až kým sa šíp nebude do terčovnice zapichovať úplne kolmo. Ak sa šíp konzistentne zapicháva kolmo do terčovnice, tak ste našli správny spin šípu a môžete šíp olepiť pierkami a podľa tohto šípu si skrátiť aj ostatné šípy.

V prípade, ak ste šíp už skrátili na najkratšiu možnú dĺžku (aby pri Vašom plnom náťahu presahoval cca 2 – 3 cm pred prednú časť stredu luku) a stále je mäkký, tak neostáva nič iné, iba kúpiť tvrdšie šípy, resp. skúsiť ľahšie hroty.