ladenie sipov lukTento článok je určený predovšetkým pre tradičných lukostrelcov, ktorí nestrieľajú olympijský reflexný luk a teda nemajú možnosť jemného vyladenia prostredníctvom opierky šípu, nastavovaním tillera na luku a podobne.

V prípade, že strieľate klasický reflexný luk s dreveným madlom, s obyčajnou plastovou zakládkou, prípadne celistvý (jednodielny) lovecký luk, longbov, alebo hybridný luk z ktorých strieľate s plstenou, koženou alebo inou zakládkou nalepenou v okne madla, tak je tento článok určený pre Vás

Predtým ako sa pustíte do ladenia šípov, si musíte byť istí vašou streleckou formou, najmä správnosťou vypúšťania šípu a držania luku. Samotné vypustenie šípu má obrovský vplyv na následnú dráhu šípu a jeho správanie počas letu.

Ak vystrelíte šíp a už voľným okom vidíte, že jeho dráha nie je rovná (samozrejme do určitej vzdialenosti, potom šíp začne klesať) , ale vidíte, že let šípu skôr vyzerá ako plávanie ryby vo vode, teda zadnou časťou hádže z jednej strany na druhú alebo hore a dole, tak toto správanie môže mať nasledovné dôvody.

Pri vertikálnom poskakovaní šípu, teda hádzaní zadnej časti hore a dole je z najväčšou pravdepodobnosťou zle nastavená výška lôžka šípu na tetive, resp. dotyk letiek so zakládkou.

vyladenie sipov 1Vertikálne poskakovanie šípu pri bočnom pohľade

 


Pre určenie správnej výšky je možné vykonať nasledovný test:
Najskôr vystreľte zo vzdialenosti cca 15m od terča niekoľko olepených šípov. V terči dosiahnete určitý sústrel. Následne na terč z tej istej vzdialenosti vystreľte niekoľko neolepených šípov, čím dosiahnete taktiež určitý sústrel. Ak sa Vám sústrely prekrývajú, alebo ležia vedľa seba, tak test zopakujte z väčšej vzdialenosti. V prípade, že holé šípy dopadanú nižšie ako olepené, tak je nutné lôžko šípu posunúť smerom dole po tetive. Ak dopadajú vyššie, tak ho posuňte smerom hore. Test opakujte až kým nebudú sústrely ležať v jednej rovine. Najvhodnejšie je, keď neolepené šípy dopadajú kúsok nižšie ako olepené a to z dôvodu, že olepené šípy potrebujú lôžko o kúsok vyššie, aby bol zabezpečený prechod letiek, resp. pierok zrkadlom šípu.

Pri horizontálnom kmitaní šípu počas letu môžu byť dôvody nasledovné

vyladenie sipov 1Horizontálne ,,plávanie šípu“ pri pohľade zhora

 

Zlé vypúšťanie šípu strelcom – toto je chyba napraviteľná len tréningom a odborným dozorom nad lukostrelcom.
Zlé držanie luku – ruka držiaca luk by mala zastávať len funkciu opierky. V prípade, že luk držíte príliš pevne, tak môže dochádzať k jeho skrúcaniu, čo sa samozrejme odrazí na dráhe luku.
Šípy majú zlý spin – správne vyspinovanie šípov (viď časť článku nižšie)
Pierka šípu narážajú o zakládku
 
Správne ,,vyspinovanie“ šípov.
Z luku vystreľte na vzdialenosť 10 – 15 metrov na kolmo stojacu terčovnicu niekoľko neolepených šípov. Podľa toho či je šíp príliš mäkký alebo tvrdý, tak sa do terčovnice zabodne zošikma, teda po zabodnutí šíp nie je v jednej priamke medzi lukostrelcom a hrotom šípa, ale vyzerá ako by bol do terčovnice vystrelený niekde z boku. Zapichnutie šípa vo vertikálnej rovine, teda končik ukazujúci smerom hore alebo dole je spôsobené zlým nastavením lôžka šípu, ktorú chybu je možné odstrániť posunom lôžka smerom hore alebo dole, tak ako bolo opísané v prechádzajúcej časti tohto článku.

vyspinovanie sipov

Stranové zapichnutie je spôsobené zlým spinom šípu – jeho tvrdosťou. Tu ale treba dbať na to aby vaša forma, plný náťah a vypúšťanie boli konzistentné. Ak sa Vám ten istý neolepený šíp zapichne raz s končíkom smerujúcim vľavo a raz vpravo, tak v prípade že šíp nie je poškodený, tak je to spôsobené zlou formou strelca a ďalšie ladenie šípov nemá zmysel. Ak sa však šípy do terčovnice zapichávajú stále rovnako s končíkom v tom istom smere a zvierajú s terčovnicou po zapichnuté ten istý uhol, tak ide jednoznačne o zle vyspinovaný šíp.

V prípade že končík šípu smeruje vľavo od dráhy letu, Váš šíp je príliš mäkký, ak smeruje vpravo, je príliš tvrdý. Toto však platí len pre pravo-rukých strelcov a u ľavo-rukých to platí naopak, teda vľavo príliš tvrdý, vpravo príliš mäkký.

vyspinovanie sipov2

Upraviť spine šípu môžete dvoma spôsobmi. Prvý je pridávanie a uberanie hmotnosti na hrote šípu. Čim je hrot šípu ťažší, tým bude šíp mäkší. Ak ste testovaním zistili, že Váš šíp je príliš tvrdý, tak jediná možnosť je použiť ťažšie hroty, prípadne aj inserty. Ak nepomôže ani zmena hmotnosti hrotov, tak už Vám neostáva iné, ako siahnuť po mäkších šípoch.

V prípade, že je šíp príliš mäkký, tak môžete ísť opačnou cestou a teda použiť ľahšie hroty a inserty. Zníženie hmotnosti hrotu šípu samozrejme znižuje aj jeho celkovú hmotnosť, pričom dávajte pozor aby ste zachovali minimálnu hmotnosť šípu teda 7grainov na jednu libru sily luku. Druhá možnosť je skrátenie samotných šípov, čím sa zvyšuje ich tvrdosť.

Na skrátenie šípov je možné použiť originálnu elektrickú skracovačku, ktorá šíp zreže na Vami požadovanú dĺžku, prípadne sa dá použiť aj uhlová brúska, alebo priama brúska. Musíte ale dbať na to, aby zrezaná plocha bola pri výsledných šípoch dokonale kolmá.

Šípy budete skracovať samozrejme z časti od hrotu šípu a aby ste nemuseli po skrátení stále hrot naliepať a nechať zatuhnúť, tak odporúčam pred skracovaním obrátiť šíp, hrot nalepiť taviacim lepidlom na zadnú časť šípu a končík na prednú. Je to z dôvodu, že šíp budete krátiť a testovať a znova krátiť a testovať, až kým nenájdete správny spine a je jednoduchšie vybrať končík, skrátiť šíp a končík znova vložiť, ako nahrievať, odliepať a znova priliepať hrot.

Skracovanie šípu odporúčam robiť postupne odrezaním maximálne jedného centimetra zo šípu. Toto pravidlo platí samozrejme pre tých, ktorí so skracovaním šípov nemajú skúsenosti, časom už budete vedieť odhadnúť koľko treba zo šípu, najmä pri prvých rezoch, odobrať. Po zrezaní znova nasaďte na šíp končík a šíp vystreľte niekoľko krát na terčovnicu, je však nutné aby ste stáli kolmo k terčovnici. Po zapichnutí bude zrejmé, že šíp sa do terčovnice zabodol o niečo kolmejšie. Tento postup opakujte až kým sa šíp nebude do terčovnice zabodávať úplne kolmo. Keď už sa šíp každý raz zabodáva kolmo do terčovnice, tak ste našli správny spin šípu a už môžete zameniť končík s hrotom, šíp olepiť pierkami a podľa tohto šípu si skrátiť aj ostatné šípy.

V prípade, že už ste šíp skrátili na najkratšiu možnú dĺžku, teda tak aby pri Vašom plnom náťahu presahoval cca 2 – 3 cm pred prednú časť madla luku a stále je mäkký, tak už neostáva iné ako kúpiť tvrdšie šípy, resp. skúsiť ľahšie hroty.