lukostrelec so sipom a lukom tBežne môžete na moderných šípoch vidieť dva druhy olepenia a to pierkami alebo letkami. Obe varianty majú svoje výhody a nevýhody.

Načo slúžia pierka a letky?

Pierka a letky majú na šípe nezastupiteľnú funkciu – stabilizácia šípu. Počas letu zvyšujú odpor vzduchu v zadnej časti šípu, čím plnia funkciu brzdy. Teoreticky sa dá strieľať aj šípmi bez olepenia, avšak aby mohli letieť dokonale rovno, museli by byť šípy dokonale rovné s dokonalým spinom a zároveň by musela byť dokonalá aj forma lukostrelca. Odovzdaním energie do šípu dochádza k jeho ohybu a vibráciám počas toho, ako sa ohnutý šíp snaží znovu vyrovnať. Tento jav, tzv. Lukostrelecký paradox, ste mohli vidieť vo viacerých filmoch pri spomalených záberoch – šíp akoby plával vo vzduchu miesto toho, aby letel rovno. Olepením zadnej časti šípu letkami alebo pierkami dochádza k jeho pribrzďovaniu, zatiaľ čo sa ťažký hrot tlačí dopredu smerom na cieľ. Počas letu teda na šíp pôsobia dve protichodné sily a tým dochádza k jeho stabilizácii.

Pierka alebo letky majú aj ďalšiu stabilizačnú funkciu – zabezpečenie rotácie šípu. Či už svojím tvarom alebo spôsobom, ako sú nalepené, nútia šíp počas letu rotovať okolo svojej osi, čím vyrovnávajú nedokonalosti v materiáli šípu a jeho rovnosti.

lukostrelec so sipom a lukom

Výber veľkosti a tvaru

Veľkosť a tvar pierok má vplyv na rýchlosť šípu a schopnosti ho stabilizovať. Čím je olepenie väčšie, tým má výraznejšiu stabilizačnú funkciu, avšak počas letu spomaľuje šíp. Pri výbere olepenia šípov teda musíme brať do úvahy, kde a na akú vzdialenosť budeme strieľať. V prípade kratšej vzdialenosti (napr. interiérové strelnice bez vplyvu poveternostných podmienok) potrebujeme, aby bol šíp stabilizovaný čo najrýchlejšie, a teda volíme pierka, resp. letky väčšej veľkosti. Naopak, pokiaľ strieľame na dlhšiu vzdialenosť a chceme, aby bol vplyv vetra na šíp čo najmenší, tak volíme menšiu veľkosť olepenia.

Rozdiely medzi pierkami a letkami

Hmotnosť

Materiál, z ktorého sú vyrobené pierka (strihané perie) má oproti letkám jednu obrovskú výhodu: hmotnosť, ktorá je až o 700% nižšia ako je hmotnosť plastových letiek. Po odovzdaní energie šípu bude mať tento šíp tendenciu letieť dopredu tou najťažšou časťou – hrotom. Pridaním hmotnosti do zadnej časti šípu dochádza k zníženiu stability.

Stabilita

Vzhľadom k tomu, že pierka majú nízku hmotnosť, je možné ich použitie s podstatne väčšou plochou, čo sa prejaví na zvýšenej stabilite šípu počas letu. Oproti letkám sú teda menej náchylné na strelecké chyby, ako aj zlú tvrdosť šípov.

Priechodnosť

Pierka nie sú tvorené jedným kusom materiálu ako je to pri letkách, ale z desiatok jemných pružných vlákien, ktoré sú spojené so šípom napr. suchým zipsom alebo šnúrkou. Pri kontakte pierok so základkou alebo oknom luku dochádza k menšiemu treniu, čo umožňuje oveľa lepšiu priechodnosť šípu ako plastové letky.

Odolnosť

Materiál letiek je pevnejší a odolnejší, ale pierka sú poddajnejšie. Skôr dôjde k poškodeniu hrotu alebo tela šípu, ako k poškodenou olepenia.

Nasiakavosť

Pierka sú z porézneho materiálu a pri kontakte s vodou sú nasiakavé. Nasiaknutím pierok dochádza k značnému zvýšeniu hmotnosti, a tým k nestabilite šípu, ako aj k zmenám v dráhe letu šípu. V prípade športových strelcov to nie je až taký problém, nakoľko asi nikto nebude strieľať do terča v daždi. Avšak v prípade lovcov to už problém je.

Cena

Cena pierok je dvojnásobne až niekoľkonásobne vyššia, ako je cena plastových letiek, nakoľko sa jedná o prírodný materiál, ktorý je ďalej spracovaný.

sipy s letkami

Záver

Je už na samotnom strelcovi, či si vyberie pierka alebo letky. Šíp olepený letkami je viac náchylný na chyby v streleckej forme a zároveň vyžaduje precíznejšie vyladenie luku. Pierka sa odporúčajú pri tradičnej lukostreľbe, najmä pri streľbe z loveckého luku so základkou. Letky sa skôr odporúčajú strelcom pri streľbe z olympijských a kladkových lukov.