vyber luk pierka letkyBežne môžete na moderných šípoch vidieť dva druhy olepenia a to pierkami, alebo letkami. Obe varianty majú svoje výhody ale aj nevýhody. Pred tým ako sa ale pustíme do popisu a vlastností jednotlivých pierok a letiek, tak si povedzme niečo o funkcii olepenia šípov.

Či už pierka alebo letky majú na šípe nezastupiteľnú funkciu a to je stabilizácia šípu. Počas letu zvyšujú odpor vzduchu v zadnej časti šípu a tým plnia funkciu brzdy. Teoreticky sa dá strieľať aj šípmi bez olepenia, avšak nato aby mohli letieť dokonalo rovno by museli aj šípy byť jednak dokonale rovné s dokonalým spine-om, a zároveň by aj forma lukostrelca musela byť dokonalá. Odovzdaním energie do šípu dochádza k jeho ohybu a vibráciám počas toho ako sa ohnutý šíp snaží znova vyrovnať. Tento jav ,,tzv. Lukostrelecký paradox“ ste mohli vidieť už aj vo viacerých filmoch pri spomalených záberoch, že šíp akoby plával vo vzduchu, miesto toho aby rovno letel. Olepením zadnej časti šípu letkami, alebo pierkami dochádza k jeho pribrzďovaniu, zatiaľ čo sa ťažký hrot tlačí dopredu smerom na cieľ. Počas letu teda na šíp pôsobia dve protichodné sily a tým dochádza k jeho stabilizácii. Či už pierka, alebo letky majú aj ďalšiu stabilizačnú funkciu a to je zabezpečenie rotácie šípu. Pierka a letky, či už svojim tvarom alebo spôsobom, ako sú nalepené, nútia šíp počas letu rotovať okolo svojej osi, čím vyrovnávajú nedokonalosti v materiáli šípu a jeho rovnosti.
 
Výber tvaru a veľkosti
Veľkosť a tvar pierok má vplyv na rýchlosť šípu a na schopnosti ho stabilizovať. Čím je olepenie väčšie tým má výraznejšiu stabilizačnú funkciu, avšak počas letu spomaľuje šíp. Pri výbere olepenia šípov teda musíme brať v úvahu kde a na akú vzdialenosť budeme strieľať. V prípade kratšej vzdialenosti, (napr. Indoor strelníc, bez vplyvu poveternostných podmienok) potrebujeme aby bol šíp stabilizovaný čo najrýchlejšie a teda volíme pierka, resp. letky väčšej veľkosti. Naopak pokiaľ strieľame na dlhšiu vzdialenosť a chceme aby bol vplyv vetra na šíp čo najmenší, tak volíme menšiu veľkosť olepenia.
 
Vlastnosti letiek a pierok:

  • Hmotnosť: Materiál, z ktorého sú vyrobené pierka, teda strihané perie má oproti letkám jednu obrovskú výhodu a to je ich hmotnosť, ktorá je až o 700% nižšia ako je hmotnosť plastových letiek. Po odovzdaní energie šípu bude mať tento tendenciu letieť dopredu tou najťažšou časťou, teda hrotom. Pridaním hmotnosti do zadnej časti šípu dochádza k zníženiu stability.
  • Stabilita: Vzhľadom k tomu, že pierka majú takmer až zanedbateľnú hmotnosť, je možné ich použitie s podstatne väčšou plochou, čo sa samozrejme odrazí na zvýšenej stabilite šípu počas letu a tým oproti letkám viac odpúšťajú strelecké chyby, ako aj zlú tvrdosť šípov.
  • Priechodnosť: Pierka nie sú tvorené jedným kusom materiálu ako je to pri letkách, ale z desiatok jemných pružných vlákien, ktoré sú spojené ako keby suchým zipsom. Pri kontakte pierok so zakladkou alebo oknom luku teda dochádza k oveľa menšiemu treniu a poskytujú oveľa lepšiu priechodnosť ako plastové letky.
  • Vzhľad: Pierka je možné zakúpiť v rôznych prevedeniach a farbách, zatiaľ čo letky spravidla bývajú jednofarebné, trh však napreduje a aj u letiek už sa môžeme stretnúť s viacfarebnými, alebo vzorovanými letkami.
  • Odolnosť: Materiál letiek je síce pevnejší, ale pierka sú zase poddajnejšie. Skôr dôjde k poškodeniu hrotu alebo tela šípu ako k poškodenou olepenia.
  • Nasiakavosť: Pierka sú z porézneho materiálu a pri kontakte s vodou sú nasiakavé. Nasiaknutím pierok dochádza k značnému príbytku na váhe a tým k nestabilite šípu, ako aj k zmenám v dráhe letu šípu. V prípade športových strelcov si myslím že to nie je problém, nakoľko asi nikto nebude strieľať do terča v daždi, avšak v prípade lovcov, už to problém je. Počas lovu je nutné zamedziť nasiaknutiu pierok fóliou, igelitovým vreckom alebo podobným materiálom.
  • Cena: nakoľko sa jedná o prírodný materiál, ktorý je ďalej spracovaný, tak cena pierok je samozrejme dvoj až niekoľko násobne vyššia ako je cena z plastu odlievaných letiek.

Záver
Je už na samotnom strelcovi, či si vyberie ako olepenie svojich šípov pierka, alebo letky. Šíp olepený letkami menej odpúšťa chyby v streleckej forme a zároveň si vyžaduje precíznejšie vyladenie luku.
Odporúčanie autora:
Pierka by som ale jednoznačne odporučil pri tradičnej lukostreľbe, najmä ak strieľate z loveckého luku so zakládkou nalepenou priamo v zrkadle luku. Letky by som prenechal skôr strelcom z olympijských a kladkových lukov.