LUKOSTREĽBA

v nasledujúcich článkoch Vám prinášame užitočné informácie týkajúce sa streľby z luku a kuše…

Úvod do terminológie lukostreľby

 

 


 

Otázka: Ako si vybrať správnu dĺžku luku?

Odpoveď: Pokiaľ nie ste veľmi vysoký, tak si bežne vystačíte dĺžkou luku od 62 do 66 palcov. Samotný výber je na Vás, ale treba si uvedomiť že čím je luk dlhší tým viac odpúšťa strelcovi jeho chyby, na začiatok teda odporúčam zvoliť si radšej dlhší luk.
Späť na otázky

 

Otázka: Ako si vybrať správnu silu luku?

Odpoveď: Lukostreľba má byť zábava. Vyberte si silu luku, ktorá Vám je komfortná a menšia ako sila, ktorou ste schopný luk natiahnuť a pár krát vystreliť. Veľa začínajúcich strelcov stratí záujem o lukostreľbu práve preto, že si prvý luk vybrali príliš silný a ten ich na jednej strane rýchlo unaví a na druhej z dôvodu zlej formy spôsobenej prisilným lukom nedokážu dosiahnuť očakávané výsledky. Keď už budete mať naučené potrebné návyky a budete si istý Vašou formou môžete zvážiť aj silnejší luk.
Späť na otázky

 

Otázka: Ako si zmerať dĺžku náťahu?

Odpoveď: najjednoduchší spôsob ako si zmerať dĺžku náťahu je použiť originálny šíp s vyznačenou stupnicou. Ak týmto nedisponujete, tak vložiť do luku starší šíp, luk natiahnuť až po kotviaci bod (miesto kam budete ruku držiacu tetivu vždy ukladať) a nechať druhú osobu aby na šípe vyznačila miesto, kde sa šíp pretína s prednou časťou luku (časť smerujúca k terču) . Šíp nevystreľte, ale len pomaly spustite dole a následne zmerajte dĺžku od označeného miesta na šípe po dno drážky končíka šípu. V prípade že nemáte pri sebe druhú osobu tak na šíp napichnite kartón, alebo tvrdší papier, ktorý bude fungovať ako posuvná zarážka o rozmere 2×2 cm, tak aby sa po šípe dal posúvať, ale aby zároveň sa svojvoľne nehýbal. Kartón presuňte do polky šípu, založte šíp do luku, tak aby sa kartón nachádzal pred lukom a luk natiahnite. Kartón sa pri náťahu oprie o prednú časť luku a bude sa posúvať po šípe, až kým nedosiahnete plný náťah. Tento potom zmerajte opäť od lôžka končíka šípu po kartónovú zarážku.
Späť na otázky

 

Otázka: Aká je správna dĺžka šípu?

Odpoveď: dĺžka šípu nie je až taká podstatná. Dôležité je, aby mal šíp správnu tvrdosť, hmotnosť a aby pri plnom náťahu prečnieval najmenej 2 – 3 cm pred madlo luku. Toto pravidlo neplatí pre lukostrelcov strieľajúcich z lukov opatrených klapačkou, ktorá zabezpečuje konštantnosť dĺžky náťahu strelca a šíp je zrezaný tak, aby zodpovedal konkrétnej dĺžke náťahu.
Späť na otázky

 

Otázka: Ako sa zbaviť vibrácii luku?

Odpoveď: Samotné vibrácie luku pri výstrele vychádzajú z fyzikálnych zákonov a teda nie je možné ich úplne eliminovať. V prvom rade je nutné skontrolovať, čí máte na tetive nastavenú správnu výšku BRACE HEIGHT. Každý výrobca uvádza odporúčanú výšku v určitom rozmedzí (napr. od 7,1/3“ do 8,1/2“). V rámci tejto tolerancie je nutné nájsť ten správny bod a to zakrúcaním alebo odkrúcaním tetivy. Počas zakrúcania alebo odkrúcania tetivy v danom rozmedzí cítite počas výstrelu správanie luku a je na Vás nájsť ten správny bod. Keď už ste našli bod, pri ktorom sú vibrácie najmenšie a stále sa Vám zdá, že luk pri výstrele vibruje, resp. je aj hlučný, môžete vibrácie naďalej utlmiť. Najbežnejšie sa na tento účel používajú tlmiče, ktoré sa vkladajú priamo do tetivy. Väčšinou sú vyrábané z rôznych gumených materiálov, bavlny a iných. Tieto metódy sa väčšinou využívajú pri tradičnej lukostreľbe. Druhá možnosť je osadenie tlmičov priamo na ramená luku, prípadne aj naskrutkovanie tlmiča do madla (ak je madlo takou možnosťou vybavené). Treťou alternatívou je podlepenie drážky kde sa tetiva stretáva s ramenami luku (platí pri reflexných lukoch) a to buď koženkou alebo obdobným materiálom. Nie je vylúčená ani kombinácia jednotlivých možností.
Späť na otázky

 

Otázka: Aký je rozdiel medzi materiálom tetivy : Dacron, Fast Flight a D97?

Odpoveď: Dacron je štandardný materiál pre tradičné luky. Má určitú rozťažnosť a tým je trochu šetrnejší k luku a lepšie absorbuje vibrácie, taktiež je aj trochu tichší. Fast Flight a D97 majú podstatne menšiu rozťažnosť a tým odovzdávajú viac energie do šípu. Odporúčanie, či môžete používať Fast Flightovú alebo D97 tetivu na Vašom luku by malo byť uvedené pri samotnom luku či už v manuáli, alebo na stránkach výrobcu.
Späť na otázky

 

Otázka: Čo je to Brace height?

Odpoveď: Je to kolmá vzdialenosť od tetivy do najhlbšieho bodu rukoväte madla. Nastavená nižšia brace height prenáša viac energie do šípu, ale je menej šetrná k luku a menej odpúšťa chyby strelca. Pri vyššej Brace Height je luk pomalší no viac odpúšťa chyby strelca a znižuje vibrácie luku. Výšku Brace Height si musí každý strelec nájsť sám pre konkrétny luk.
Späť na otázky

 

Otázka: Čo je to kotviaci bod?

Odpoveď: Kotvenie nastane ihneď po plnom náťahu luku. Je to miesto na Vašej tvári kde, sa prstom, časťou tetivy, alebo aj časťou ruky dotýkate tváre, každý raz čo natiahnete luk na Váš plný náťah. Pre zachovanie správnej formy a hlavne presnosti je nevyhnutné mať ustálený kotviaci bod. Pri tradičnej lukostreľbe sa ako kotviaci bod väčšinou využíva kútik úst, u niektorých lukostrelcov aj konkrétny zub, ktorého sa pri plnom náťahu dotýkate niektorým z prstov držiacich tetivu (vždy tým istým). Pri olympijskej lukostreľbe, alebo aj streľbe z kladkových lukov sa často využívajú viaceré kotviace body, pričom kotvenie je väčšinou prevádzané pod sánkou. Strelec takto prikladá svoju ruku k spodnej sánke vždy na to isté miesto a nosom sa dotýka tetivy, taktiež vždy na tom istom mieste. Veľa strelcov si na tetivu osádzajú ešte tzv. cucáčik, čo je gorálka umiestnená na tetive v mieste kde sa pri plnom náťahu tetiva dotýka medzery medzi vrchnou a spodnou perou. Každý lukostrelec má odlišný kotviaci bod, avšak vždy platí, že hlavným okom strelec pozerá akoby cez tetivu. Ukotvenie na tvári musí byť pohodlné, prirodzené a opakovateľné. Nie je dobré keď je kotvenie pre strelca nepohodlné, pretože bude zle opakovateľné.
Späť na otázky

 

Otázka: Aká je najnižšia povolená hmotnosť šípu

Odpoveď: Pri výbere šípov nesmiete zabudnúť na minimálnu hmotnosť šípov stanovenú pre Váš luk. Tento údaj často poskytuje výrobca v manuáli, alebo na internetových stránkach. Najbežnejšie je zaužívané pravidlo, že šíp by nemal byť ľahší ako 7 grainov na jednu libru sily Vášho luku. Ak teda strieľate 50# librovým lukom, tak najnižšia prípustná hmotnosť šípov je 350 grainov. Ako všetci vieme, tak s lukom sa nikdy nesmie vystreliť na prázdno – bez šípu. Pri výstrele je prevažná časť energie, ktorá ja nahromadená v ramenách luku odovzdaná šípu a čím je hmotnosť šípu väčšia, tým viac energie je luk schopný šípu odovzdať. V prípade, že by bola hmotnosť šípu príliš malá, tak by luk odovzdal šípu len časť energie a ostatnú by musel pohltiť sám, na čo však luk ani tetiva nie sú stavané a môže dôjsť k ich poškodeniu.
Späť na otázky

Začíname s lukostreľbou

 

… pre porozumenie niektorých výrazov v texte, použite prípadne náš predchádzajúci článok


 

Ako si vybrať prvý luk?

Prvé rozhodnutie: tradičný alebo kladkový?

Tradičné luky, či už Longbow alebo reflexný luk nemajú žiadne kladky a veľmi zjednodušene sa dá povedať, že je to vlastne len ohnutá drevená, kompozitná alebo iná palica s napnutou tetivou medzi jej koncami. Tradičný luk si vyžaduje neustály tréning – stovky a tisíce vystrelených šípov a zdokonaľovanie formy, aby strelec dosiahol aký taký uspokojivý výsledok. Na druhú stranu je už kladkový luk úplne o niečom inom. Je to už kus technológie a v prípade správneho vyladenia vie aj menej skúsený strelec dosiahnuť vcelku uspokojivé výsledky. Taktiež nemožno opomenúť výkon samotných lukov. Tradičný luk sa aj pri rovnakej sile náťahu ani zďaleka nevyrovná rýchlosti akou dokáže vystreliť šíp luk kladkový. Je to už ale na Vás či si vyberiete skôr klasiku v podobe tradičného luku, alebo sa budete hnať za rýchlosťou a presnosťou, ktorú Vám vie poskytnúť kladkový luk.

 

Tradičné luky:

 

 

 

 

Ak si vyberiete tradičný luk, tak už budete potrebovať len chránič na predlaktie, ťapku alebo rukavicu a nejaké tie šípy. Nemalou výhodou tradičnej lukostreľby sú v porovnaní so streľbou z kladkových lukov niekoľko násobne menšie prvotné a dá sa povedať že aj následné náklady. Na druhú stranu si streľba klasickým lukom vyžaduje obrovskú investíciu do Vášho času stráveného tréningom, a práve nedostatok tréningu sa samozrejme odrazí vo Vašej celkovej forme a presnosti, najmä na väčšie vzdialenosti.

 

 

 

 

 

 

 

ber tradičného luku:

Ako prvé si pri lukostreľbe či už z kladkových alebo tradičných lukov musíte zvyknúť na fakt, že všetky jednotky sú uvádzané v anglických mierach, teda dĺžka v palcoch “ a sila náťahu v librách #. Na každom tradičnom luku sa spravidla na spodnom ramene pod madlom nachádza popis špecifikácie luku, kde je uvedená dĺžka luku, jeho sila náťahu (niekedy aj dĺžka náťahu, pri ktorej táto sila bola nameraná) a často aj jeho obchodný názov.

 

Výber dĺžky luku:

Pokiaľ nie ste veľmi vysoký, tak si bežne vystačíte dĺžkou luku od 62 do 66 palcov. Samotný výber je na Vás, ale treba si uvedomiť že čím je luk dlhší tým viac odpúšťa strelcovi jeho chyby. Na začiatok teda odporúčam zvoliť si radšej dlhší luk.

 

 

Výber sily luku:

Sila luku je uvádzaná v librách ( # ) a mala by byť riadne označená spravidla na spodnom ramene každého luku. Pri klasických lukoch je samozrejmosťou, že čím viac luk natiahneme, tým väčšiu silu musíme vynaložiť a tým väčšiu silu odovzdá luk vystrelenému šípu. Sila uvedená na luku je pri väčšine lukov meraná pri náťahu 28“. Pri kratších lukoch s dĺžkou okolo 54“ a menej môže byť sila meraná pri náťahu 24“. V prípade že tomu tak je, tak výrobca tento údaj na luk uvedie. Je teda samozrejmosťou, že ak Váš náťah je menší, alebo väčší ako 28“, tak údaj o sile luku je pre vás len orientačný a môže to mať veľký vplyv pri výbere správnych šípov (o výbere správnych šípov sa dočítate v ďalšej časti tohto článku). No a toto je jeden z hlavných dôvodov, teda v prípade že nemáme známeho nejakého skúseného lukostrelca, prečo si pri výbere luku radšej zájsť do „riadneho“  lukostreleckého obchodu, kde Vám vedia poskytnúť aj odborné poradenstvo. Čo sa týka zmerania Vašej dĺžky náťahu, tak na internete sa nachádza množstvo článkov o tom ako si ju zmerať vychádzajúc z proporcií Vášho tela, kde sú uvádzané rôzne pravidlá ako „zmerať si rozpätie rúk a vydeliť dvomi“ a podobne. Ale verte, že z tohto dostanete len orientačné informácie. Veľkú rolu pri dĺžke náťahu hrá Vaše držanie tela, hlavy a podobne.

Vráťme sa vša k samotnému výberu sily luku. Najvhodnejšie je samozrejme keď si môžete vyskúšať a vystreliť z lukov s rozdielnymi silami, pričom sila prvého luku by mala byť ešte o niečo slabšia, ako je sila luku, ktorý ešte viete komfortne natiahnuť a vystreliť z neho pár šípov, prípadne podržať ho natiahnutý v rozmedzí 5 – 10 sekúnd. Výber prisilného luku pre začínajúceho strelca bude viesť k tomu, že luk sa nepoddá strelcovi, ale naopak strelec sa pri trénovaní poddá luku. Toto nakoniec vedie k tomu, že strelec sa naučí zlé návyky, vypracuje si zlú formu a už len ťažko si od nej budete odvykať, pričom zlá forma je základ nepresnosti v lukostreľbe.

 

Celistvý, alebo skladací?

Rozdiel ako už otázka naznačuje je v tom, že celistvý, nazývaný aj celodrevený luk, je vyrobený ako jeden kus, zatiaľ čo skladací je zložený zo samostatného madla, na ktoré sa uchytávajú ramená. Výber či už celistvého luku, alebo skladacieho je na strelcovi. Skladací má oproti celistvému výhody a to je najmä jeho ľahší transport po rozložení, možnosť výberu ramien rôznych síl a samozrejme pri nižšej triede lukov aj cena (vo vyššej už to úplne neplatí). Základný skladací luk sa dá kúpiť v cene okolo 80€, zatiaľ čo celistvý začína niekde na 120€. Pre začínajúceho strelca, prípadne pre rekreačne strieľajúce rodiny, ktoré nechcú utratiť veľa financií zakúpením lukov pre celú rodinu poskytuje možnosť výmeny ramien, čo samozrejme šetrí finančné prostriedky. Na druhú stranu celodrevený luk je krásny kus remeselníckej práce a samotné správanie luku počas výstrelu je o triedu vyššie. Strieľanie z celodreveného luku je príjemnejšie, luk je ľahší, pri náťahu ako aj výstrele sa chová kultivovanejšie – ladnejšie a ak je správne vyladený má menšie vibrácie. Toto sú však atribúty, ktoré ocení už skôr pokročilejší strelec.

 

Kladkové luky:

AK už máte vo výbere jasno a ste rozhodnutý pre moderný kladkový luk, je niekoľko dôležitých krokov, ktoré musíte urobiť predtým, ako si svoj prvý kladkový luk kúpite.

Pri zakúpení kladkového luku treba počítať s tým, že budete potrebovať oveľa viac doplnkov a vynaložiť omnoho viac finančných prostriedkov ako je to pri tradičných lukoch. Kladkové luky sa okrem madla, ramien a tetivy skladajú z kladiek, ktoré sú osadené na koncoch ramien a kabeláže, ktorá je vedená medzi kladkami. Dĺžka kladkových lukov je stanovená ako vzdialenosť medzi oskami kladiek a uvádzaná je samozrejme v palcoch “ ako „axle-to-axle“.

Zmeranie dĺžky náťahu:

Pri určení dĺžky náťahu kladkového luku sa musíte najskôr rozhodnúť, akým spôsobom budete vypúšťať tetivu počas výstrelu. V súčasnej dobe sa pri streľbe z kladkových lukov využívajú mechanické vypúšťače tetivy, ktoré sú vyrábané vo viacerých prevedeniach, čo bude mať za následok čiastočnú zmenu dĺžky náťahu.

Aj kladkový luk sa síce dá strieľať z prstov ako tradičný, no vtedy si to vyžaduje luk s dlhšou vzdialenosťou „axle-to-axle“ (vzdialenosť medzi oskami kladiek) a to z dôvodu, že pri plnom náťahu kladkového luku tetiva okolo končíka šípu zviera veľmi malý uhol, čo by viedlo k veľmi zlému až bolestivému úchopu tetivy. Aby mohol byť kladkový luk vypúšťaný prstami, musel by mať dĺžku „axle-to-axle“ najmenej 40 palcov, pričom bežná dĺžka kladkových lukov sa pohybuje od 29“ do 35“.

Samotný mechanický vypúšťač je teda nielen potrebný ale nevyhnutný. Na druhú stranu však mechanický vypúšťač umožňuje lukostrelcovi veľmi čisté vypustenie tetivy, čo zvyšuje presnosť.
Bez ohľadu na to či už by ste chceli tetivu vypúšťať prstami, alebo mechanickým vypúšťačom, je určenie dĺžky náťahu pri kladkových lukoch oveľa dôležitejšie ako pri tradičných a to z dôvodu mechaniky kladkového luku.

Zatiaľ čo sa ramená tradičného luku ohýbajú priamo úmerne tomu ako ho strelec naťahuje, tak ohyb ramien na kladkovom luku je počas náťahu prevádzaný prostredníctvom kladiek, cez ktoré je vedená tetiva a kabeláž. Počas náťahu dochádza na kladkovom luku k rotácii kladiek a stláčaniu ramien. Kladky ale nie sú okrúhle – majú špecifický tvar a lukostrelec počas napínania tetivy pociťuje narastajúci odpor kladený lukom (podobne ako pri tradičnom luku, ale podstatne razantnejší), ktorý keď sa kladky pretočia cez svoj vrchol, značne poklesne. Tento pokles je označovaný ako  “let-off” a je vyjadrený percentuálne až do 80%, kedy strelec v závere náťahu drží len 20% zo samotnej sily luku. Teda pri 60# kladkovom luku strelec pri plnom náťahu musí na udržanie natiahnutého luku vyvíjať silu len 12#. Navyše aby bol tento cyklus správne dodržaný, kladky sú opatrené stopermi, ktoré zamedzujú ďalšie pretáčanie kladiek, po tom ako už bol dosiahnutý plný náťah. Presné zmeranie dĺžky náťahu strelca je teda nevyhnutnosťou!

 

Zmeranie sily náťahu:

Moderné kladkové luky majú spravidla nastaviteľnú silu náťahu v rozmedzí 10#, teda 40-50#, 50-60#, atď. Pred zakúpením kladkového luku s určitou silou náťahu je nutné zvážiť využitie luku. Zatiaľ čo pri love kladkovým lukom sa bežne používajú luky v rozmedzí 55# – 70#, tak pri terčovej streľbe alebo pri 3D lukostreľbe súťažiaci uprednostňujú skôr slabšie luky. Či už kupujete luk pre taký alebo onaký účel, dôležité je aby sila náťahu bola adekvátna k Vašej. To znamená aby ste luk vedeli natiahnuť plynulým pohybom, bez trhania a rôznych iných neprípustných pohybov.

Často vidíme ako majú ľudia problém pri každom jednom natiahnutí luku a tento sa snažia natiahnuť trhnutím, rôznym točením a podobne. Ako pravidlo by som uviedol, že ak si po vystrelení 30 šípov sadnete na zem s vystretými nohami a v takejto polohe nedokážete plynule luk natiahnuť, tak je pre Vás príliš silný. Je mi jasné že ľudia sa ženú za výkonom a platí to aj pri kladkových lukoch, avšak treba si uvedomiť, že pri moderných dizajnoch kladiek a materiáloch použitých na moderných kladkových lukoch aj luky s menšou silou majú stále neskutočnú energiu a rýchlosť. Moderný 55 # kladkový luk sa  vo výkone bez problémov môže porovnávať so 70 # librovým kladkovým lukom starým 10-12 rokov.

Pri samotnom výbere kladkového luku treba zohľadniť určité technické kritéria, ktoré ovplyvňujú využitie luku. Prioritne sú to:

Axle-to-axle dĺžka – výrobná dĺžka luku. S kratšími kladkovými lukmi je jednoduchšia manipulácia, najmä obratnosť ale ťažšie sa s nimi strieľa a vyžadujú si viac tréningu . Lovci loviaci z posedov uprednostňujú krátke luky práve kvôli manipulácii v obmedzenom priestore. Dlhšie luky viac odpúšťajú chyby lukostrelca a celkove je s nimi streľba jednoduchšia. Je teda na zváženie na aký účel luk kupujete.

Celková hmotnosť luku – prioritne je nad ňou dôležité uvažovať v prípade, že sa chystáte lukom loviť. Ak budete luk so sebou nosiť celý deň pri love, tak pocítite každý gram, avšak ľahšie luky sú zároveň aj hlučnejšie, nakoľko menej tlmia vibrácie.

Brace height – je to kolmá vzdialenosť od tetivy do najhlbšieho bodu rukoväte madla. Nižšia brace height prenáša viac energie do šípu, ale je menej šetrná k luku a menej odpúšťa chyby strelca. Pri vyššej Brace Height je luk pomalší no viac odpúšťa chyby strelca a znižuje vibrácie luku.
Späť na obsah

 


 

Výber šípov

Vybrať si správne šípy môže byt najmä pre začínajúceho strelca pri súčasnej obrovskej ponuke nejednoduchá úloha. Vzhľadom k Vašim potrebám sa Vám v tomto článku pokúsime aspoň priblížiť možnosti ktoré poskytuje jednotlivé materiály šípov a tým Vám pomôcť pri ich výbere.

Pred tým ako si budete kupovať šípy tak si musíte v prvom rade uvedomiť na aký účel ich budete využívať. Podľa toho sa viete rozhodnúť pri voľbe materiálu shaftu ako aj ostatných komponentov šípu. Pokiaľ máte záujem o terčovú strelbu, tak je predpoklad, že budete strieľať aj na väčšie vzdialenosti. V takomto prípade musíte siahnuť po ľahšom, tenšom šípe, ktorý bude mať samozrejme plochejšiu dráhu letu ale menšiu penetráciu. Naopak je to pri love lukom. Tu je potrebné aby šíp odovzdal loveckému hrotu čo najviac kinetickej energie, čo zabezpečuje lepšiu penetráciu. Nájsť ten správny pomer hmotnosti šípov a sily luku pre Vaše potreby si už vyžaduje určitý čas. Bežne je pre tradičného lovca lukom odporúčaná hmotnosť šípu 8 – 10 grainov na každú libru sily luku. Teda ak Váš luk pri Vašej dĺžke náťahu produkuje silu 50# je doporučená hmotnosť šípu 400 – 500 grainov.

Pri výbere šípov nesmiete zabudnúť na minimálnu hmotnosť šípov stanovenú pre Váš luk. Tento údaj často poskytuje výrobca. Najbežnejšie je zaužívané pravidlo, že šíp by nemal byť ľahší ako 7 grainov na jednu libru sily Vášho luku. Ak teda strieľate 50# librovým lukom, tak najnižšia prípustná hmotnosť šípov je 350 grainov.

 

Správna dĺžka a tvrdosť šípu – spine

Nič nemá, teda okrem zlej formy lukostrelca taký vplyv na presnosť ako je tvrdosť šípov – spine. „Spine“ (v ang. preklade chrbtica) je to vlastne ohyb šípu pod určitým zaťažením pri dĺžke 28“. Pre vysvetlenie, ak položíte samotný šíp na dve vodorovné podložky vzdialené od seba 28“ a v strede ho zaťažíte závažím, tak spine je ohyb šípu od vodorovnej polohy spôsobený týmto zaťažením. Čím je šíp mäkší, tým má väčší ohyb a väčšie číslo spine. Teda šíp so ,,spine“ 340 je tvrdší ako šíp so ,,spine“ 750. Šípy s vyšším číslom ,,spine“ sú vhodné do slabších lukov a šípy s menším číslom spine zase do silnejších.

Ako východiskový údaj je možné pri kúpe šípov vychádzať z tabuliek ,,spine selection chart“, ktoré obsahujú doporučené tvrdosti šípov k jednotlivým silám luku. Najvhodnejšie ale je pri výbere šípov zájsť do lukostreleckého obchodu s odborným poradenstvom, kde je možnosť vyskúšať vystreliť rôzne tvrdé šípy – bez pierok.

Určenie správnej dĺžky šípu priamo navazuje na jeho tvrdosť. Čím je šíp dlhší, tým je mäkší. Má síce určenú hodnotu spine ale tá je stanovená na dĺžku 28“. Skrátením šípu sa zvyšuje jeho tvrdosť. O presnom ladení šípov pre Váš luk sa dočítate v ďalšej časti: vyladenie šípov.

 

Aký vzhľad šípov preferujete?

Cena môže pri výbere vzhľadu šípov hrať veľkú rolu. Drevené šípy môžu byť bez povrchovej úpravy, alebo morené, resp. lakované. Sklolaminátové bývajú obmedzené na jednoduché farby (biela, čierna a podobne). Karbónové a hliníkové bývajú v rôznych farbách a prevedeniach. Najlacnejšie sú spravidla v klasickej matnej čiernej farbe, ale moderným trendom je povrchová úprava imitujúca drevo, kamufláž, karbon a podobne a ak ste ochotný si priplatiť za Váš osobný štýl, tak určite nájdete šípy, ktoré Vám vyhovujú.

 

Základné kroky pri výbere šípov

Výber materiálu shaftu – tyčky šípu: Shafty šípov môžu byť vyrobené z dreva, karbonu, hliníka alebo sklolaminátu. Každý materiál má svoje výhody ako aj nevýhody.

Vybrať si správny spine a dĺžku šípov: Pri tomto výbere musíte poznať dĺžku Vášho náťahu, ako aj silu luku pri Vašom plnom náťahu. Údaj o sile uvedený na spodnom ramene luku je len orientačný a pri Vašom náťahu nemusí súhlasiť so skutočnou silou Vášho luku (podrobnejšie sme o sile luku písali v časti článku, vyššie).

Vybrať si celkový vzhľad šípu: Väčšina súčasných karbonových, hliníkových, alebo laminátových šípov je predávaných v čiernej farbe. V súčasnosti však nie je problém nájsť aj karbónové a iné šípy so vzorom dreva, kamufláž alebo aj rôzne iné.

 

Drevené šípy

Najčastejšie nad nimi uvažujú tradiční lukostrelci a dá sa povedať že je to jedna z lacnejších variant šípov, avšak vyžadujú určitú opatrnosť strelca, ako aj stálu údržbu. Pri nesprávnej údržbe je najväčším problémom ohýbanie šípov, ktoré je potom nutné vyrovnávať.

Na druhú stranu ale drevené šípy lietajú tichšie ako duté karbonové, či hliníkové, nakoľko sú z plného materiálu. Ich hmotnosť sa môže líšiť vzhľadom k použitému drevu. Najčastejšie sa pri výrobe drevených šípov využíva cédrové drevo, ale výnimkou nie je ani smrek, bambus, či iná drevina.

Väčšina drevených šípov je vyrábaná v priemeroch 5/16”, 11/32”, a 23/64” a v tvrdosti – „spine“ v 5# odstupoch. Vzhľadom k premenlivosti dreva môže byť však trochu obtiažne nájsť ten správny spine. V každom prípade pre začiatok odporúčame vychádzať z tabuľky tvrdosti šípov „spine chart“ ktorú bez problémov nájdete u každého výrobcu šípov na internetovej stránke.

Úprava drevených šípov, ich skracovanie a podobne je jednoduchá. Postačuje Vám ostrý nôž, alebo pílka na drevo a strúhadlo.

 

Karbónové šípy

Ak už ste si prešli svoje drevenými šípmi a nebaví Vás večné narovnávanie a ošetrovanie šípov, tak by pre Vás mohlo byť riešenie kúpa karbónových. Karbónové šípy sú rovnejšie, nevyžadujú toľkú údržbu a oproti dreveným toho znesú podstatne viac. Jedine ich treba občas kontrolovať či nemajú nejaké praskliny, alebo poškodenia. Výrobcovia karbónových šípov zároveň ponúkajú ku každému typu šípov veľké množstvo končíkov, insertov, adaptérov a závaží, čo umožňuje jednoduchšie vyladenie šípov.

Štandardná hmotnosť shaftu karbónového šípu je v porovnaní s dreveným nižšia. Ak však vyžadujete lepšiu penetráciu tak na trhu nájdete aj shafty s vyššou hmotnosťou. Taktiež použitím závažových trubičiek, ktoré sa vkladajú do vnútorného priestoru šípov viete zvýšiť hmotnosť šípov, čím zmeníte bežné terčové šípy na ťažké lovecké bez toho aby ste nejako ovplyvňovali tvrdosť šípov.

Rezanie karbónových šípov je už o niečo náročnejšie ako u drevených a vyžaduje si špeciálnejšie nástroje. Na trhu sú aj originálne elektrické rezačky šípov, avšak pre domáce potreby si vystačíte aj s malou uhlovou brúskou, prípadne priamou brúskou, treba dbať na to aby ste rez viedli úplne kolmo, resp. ho potom dobrúsili.

Nízke tolerancie v hrúbke stien a rovnosti pri výrobe zabezpečujú karbónovým šípom nemalú výhodu. Keď ste si vybrali šípy, ktoré Vám vyhovujú, s konkrétnymi insertmi, hrotmi a končíkmi a prípadne ste si ich skrátili na požadovanú dĺžku nebude problém do budúcna kúpiť si ďalšie šípy (rovnakej značky a typu) a tieto si upraviť podľa vami už overených šípov. Väčšina karbónových šípov je predávaná len s málo možnosťami vo výbere správnej tvrdosti a to z dôvodu, že počas letu sa karbónové šípy oveľa rýchlejšie zrovnajú ako drevené šípy, čím viac odpúšťajú zle zvolený spine.

Karbónové šípy je možné kúpiť v rôznych priemeroch od tenučkých až po hrubé. Súčasný trend je používať skôr tenšie šípy, nakoľko počas letu kladú menší odpor a zabezpečujú hlbšiu penetráciu oproti hrubším šípom s rovnakou hmotnosťou.

 

Hliníkové šípy

Hliníkové šipy sú na trhu už niekoľko desaťročí. Sú ťažšie ako drevené a karbónové a vyznačujú sa skvelou penetráciou za prijateľnú cenu. Rovnako ako pri karbónových, výrobcovia zabezpečujú len malé tolerancie pri výrobe.

Sú vyrábané v mnohých tvrdostiach a teda ponúkajú možnosť lepšieho jemného vyladenia šípov. Sú veľmi odolné avšak náchylné na ohnutie pri tvrdom alebo bočnom náraze. Ohnuté šípy je možné vyrovnať, ak nie sú príliš poškodené. Vyrábajú sa prevažne v hrúbkach 11/32”, 21/64”, 5/16”, a 9/32” ale aj iných. Ladenie a úprava šípov je podobná ako pri karbónových.

 

Sklolaminátové šípy

Bežne sa s nimi na strelnici alebo pri love nestretnete, ale vzhľadom k ich vlastnostiam sa najčastejšie využívajú pri rybolove, pripadne pri detskej lukostreľbe. Sú najťažšie zo všetkých šípov a zároveň aj najlacnejšie. Pre mladých strelcov poskytujú obrovskú výhodu a to, že sú takmer nezničiteľné. Je veľmi malá pravdepodobnosť že by sa mladému lukostrelcovi pri bežnom použití sklolaminátový šíp zlomil, alebo nejako poškodil. Väčšinou sú predávané v dvoch hrúbkach a to 5/16“ pre šípy na lov rýb a 1“ pre detské šípy.
Späť na obsah

 


 

Správne vyladenie šípov

Tento článok je určený predovšetkým pre tradičných lukostrelcov, ktorí nestrieľajú olympijský reflexný luk a teda nemajú možnosť jemného vyladenia prostredníctvom opierky šípu, nastavovaním tillera na luku a podobne. V prípade, že strieľate klasický reflexný luk s dreveným madlom, s obyčajnou plastovou zakládkou, prípadne celistvý (jednodielny) lovecký luk, longbov, alebo hybridný luk z ktorých strieľate s plstenou, koženou alebo inou zakládkou nalepenou v okne madla, tak je tento článok určený pre Vás.

Predtým ako sa pustíte do ladenia šípov, si musíte byť istí vašou streleckou formou, najmä správnosťou vypúšťania šípu a držania luku. Samotné vypustenie šípu má obrovský vplyv na následnú dráhu šípu a jeho správanie počas letu.

Ak vystrelíte šíp a už voľným okom vidíte, že jeho dráha nie je rovná (samozrejme do určitej vzdialenosti, potom šíp začne klesať) , ale vidíte, že let šípu skôr vyzerá ako plávanie ryby vo vode, teda zadnou časťou hádže z jednej strany na druhú alebo hore a dole, tak toto správanie môže mať nasledovné dôvody.

Pri vertikálnom poskakovaní šípu, teda hádzaní zadnej časti hore a dole je z najväčšou pravdepodobnosťou zle nastavená výška lôžka šípu na tetive, resp. dotyk letiek so zakládkou.

Vertikálne poskakovanie šípu pri bočnom pohľade 

 

Pre určenie správnej výšky je možné vykonať nasledovný test:

Najskôr vystreľte zo vzdialenosti cca 15m od terča niekoľko olepených šípov. V terči dosiahnete určitý sústrel. Následne na terč z tej istej vzdialenosti vystreľte niekoľko neolepených šípov, čím dosiahnete taktiež určitý sústrel. Ak sa Vám sústrely prekrývajú, alebo ležia vedľa seba, tak test zopakujte z väčšej vzdialenosti. V prípade, že holé šípy dopadanú nižšie ako olepené, tak je nutné lôžko šípu posunúť smerom dole po tetive. Ak dopadajú vyššie, tak ho posuňte smerom hore. Test opakujte až kým nebudú sústrely ležať v jednej rovine. Najvhodnejšie je, keď neolepené šípy dopadajú kúsok nižšie ako olepené a to z dôvodu, že olepené šípy potrebujú lôžko o kúsok vyššie, aby bol zabezpečený prechod letiek, resp. pierok zrkadlom šípu.

Pri horizontálnom kmitaní šípu počas letu môžu byť dôvody nasledovné:

Horizontálne ,,plávanie šípu“ pri pohľade zhora

 

Zlé vypúšťanie šípu strelcom – toto je chyba napraviteľná len tréningom a odborným dozorom nad lukostrelcom.
Zlé držanie luku – ruka držiaca luk by mala zastávať len funkciu opierky. V prípade, že luk držíte príliš pevne, tak môže dochádzať k jeho skrúcaniu, čo sa samozrejme odrazí na dráhe luku.
Šípy majú zlý spin – správne vyspinovanie šípov (viď časť článku nižšie)
Pierka šípu narážajú o zakládku

 

Správne ,,vyspinovanie“ šípov.

Z luku vystreľte na vzdialenosť 10 – 15 metrov na kolmo stojacu terčovnicu niekoľko neolepených šípov. Podľa toho či je šíp príliš mäkký alebo tvrdý, tak sa do terčovnice zabodne zošikma, teda po zabodnutí šíp nie je v jednej priamke medzi lukostrelcom a hrotom šípa, ale vyzerá ako by bol do terčovnice vystrelený niekde z boku. Zapichnutie šípa vo vertikálnej rovine, teda končik ukazujúci smerom hore alebo dole je spôsobené zlým nastavením lôžka šípu, ktorú chybu je možné odstrániť posunom lôžka smerom hore alebo dole, tak ako bolo opísané v prechádzajúcej časti tohto článku.

Stranové zapichnutie je spôsobené zlým spinom šípu – jeho tvrdosťou. Tu ale treba dbať na to aby vaša forma, plný náťah a vypúšťanie boli konzistentné. Ak sa Vám ten istý neolepený šíp zapichne raz s končíkom smerujúcim vľavo a raz vpravo, tak v prípade že šíp nie je poškodený, tak je to spôsobené zlou formou strelca a ďalšie ladenie šípov nemá zmysel. Ak sa však šípy do terčovnice zapichávajú stále rovnako s končíkom v tom istom smere a zvierajú s terčovnicou po zapichnuté ten istý uhol, tak ide jednoznačne o zle vyspinovaný šíp.

V prípade že končík šípu smeruje vľavo od dráhy letu, Váš šíp je príliš mäkký, ak smeruje vpravo, je príliš tvrdý. Toto však platí len pre pravo-rukých strelcov a u ľavo-rukých to platí naopak, teda vľavo príliš tvrdý, vpravo príliš mäkký.

Upraviť spine šípu môžete dvoma spôsobmi. Prvý je pridávanie a uberanie hmotnosti na hrote šípu. Čim je hrot šípu ťažší, tým bude šíp mäkší. Ak ste testovaním zistili, že Váš šíp je príliš tvrdý, tak jediná možnosť je použiť ťažšie hroty, prípadne aj inserty. Ak nepomôže ani zmena hmotnosti hrotov, tak už Vám neostáva iné, ako siahnuť po mäkších šípoch.

V prípade, že je šíp príliš mäkký, tak môžete ísť opačnou cestou a teda použiť ľahšie hroty a inserty. Zníženie hmotnosti hrotu šípu samozrejme znižuje aj jeho celkovú hmotnosť, pričom dávajte pozor aby ste zachovali minimálnu hmotnosť šípu teda 7grainov na jednu libru sily luku. Druhá možnosť je skrátenie samotných šípov, čím sa zvyšuje ich tvrdosť.

Na skrátenie šípov je možné použiť originálnu elektrickú skracovačku, ktorá šíp zreže na Vami požadovanú dĺžku, prípadne sa dá použiť aj uhlová brúska, alebo priama brúska. Musíte ale dbať na to, aby zrezaná plocha bola pri výsledných šípoch dokonale kolmá.

Šípy budete skracovať samozrejme z časti od hrotu šípu a aby ste nemuseli po skrátení stále hrot naliepať a nechať zatuhnúť, tak odporúčam pred skracovaním obrátiť šíp, hrot nalepiť taviacim lepidlom na zadnú časť šípu a končík na prednú. Je to z dôvodu, že šíp budete krátiť a testovať a znova krátiť a testovať, až kým nenájdete správny spine a je jednoduchšie vybrať končík, skrátiť šíp a končík znova vložiť, ako nahrievať, odliepať a znova priliepať hrot.

Skracovanie šípu odporúčam robiť postupne odrezaním maximálne jedného centimetra zo šípu. Toto pravidlo platí samozrejme pre tých, ktorí so skracovaním šípov nemajú skúsenosti, časom už budete vedieť odhadnúť koľko treba zo šípu, najmä pri prvých rezoch, odobrať. Po zrezaní znova nasaďte na šíp končík a šíp vystreľte niekoľko krát na terčovnicu, je však nutné aby ste stáli kolmo k terčovnici. Po zapichnutí bude zrejmé, že šíp sa do terčovnice zabodol o niečo kolmejšie. Tento postup opakujte až kým sa šíp nebude do terčovnice zabodávať úplne kolmo. Keď už sa šíp každý raz zabodáva kolmo do terčovnice, tak ste našli správny spin šípu a už môžete zameniť končík s hrotom, šíp olepiť pierkami a podľa tohto šípu si skrátiť aj ostatné šípy.

V prípade, že už ste šíp skrátili na najkratšiu možnú dĺžku, teda tak aby pri Vašom plnom náťahu presahoval cca 2 – 3 cm pred prednú časť madla luku a stále je mäkký, tak už neostáva iné ako kúpiť tvrdšie šípy, resp. skúsiť ľahšie hroty.
Späť na obsah

 


 

Pierka alebo letky?

Bežne môžete na moderných šípoch vidieť dva druhy olepenia a to pierkami, alebo letkami. Obe varianty majú svoje výhody ale aj nevýhody. Pred tým ako sa ale pustíme do popisu a vlastností jednotlivých pierok a letiek, tak si povedzme niečo o funkcii olepenia šípov.

Či už pierka alebo letky majú na šípe nezastupiteľnú funkciu a to je stabilizácia šípu. Počas letu zvyšujú odpor vzduchu v zadnej časti šípu a tým plnia funkciu brzdy. Teoreticky sa dá strieľať aj šípmi bez olepenia, avšak nato aby mohli letieť dokonalo rovno by museli aj šípy byť jednak dokonale rovné s dokonalým spine-om, a zároveň by aj forma lukostrelca musela byť dokonalá. Odovzdaním energie do šípu dochádza k jeho ohybu a vibráciám počas toho ako sa ohnutý šíp snaží znova vyrovnať. Tento jav ,,tzv. Lukostrelecký paradox“ ste mohli vidieť už aj vo viacerých filmoch pri spomalených záberoch, že šíp akoby plával vo vzduchu, miesto toho aby rovno letel. Olepením zadnej časti šípu letkami, alebo pierkami dochádza k jeho pribrzďovaniu, zatiaľ čo sa ťažký hrot tlačí dopredu smerom na cieľ. Počas letu teda na šíp pôsobia dve protichodné sily a tým dochádza k jeho stabilizácii. Či už pierka, alebo letky majú aj ďalšiu stabilizačnú funkciu a to je zabezpečenie rotácie šípu. Pierka a letky, či už svojim tvarom alebo spôsobom, ako sú nalepené, nútia šíp počas letu rotovať okolo svojej osi, čím vyrovnávajú nedokonalosti v materiáli šípu a jeho rovnosti.

 

Výber tvaru a veľkosti

Veľkosť a tvar pierok má vplyv na rýchlosť šípu a na schopnosti ho stabilizovať. Čím je olepenie väčšie tým má výraznejšiu stabilizačnú funkciu, avšak počas letu spomaľuje šíp. Pri výbere olepenia šípov teda musíme brať v úvahu kde a na akú vzdialenosť budeme strieľať. V prípade kratšej vzdialenosti, (napr. Indoor strelníc, bez vplyvu poveternostných podmienok) potrebujeme aby bol šíp stabilizovaný čo najrýchlejšie a teda volíme pierka, resp. letky väčšej veľkosti. Naopak pokiaľ strieľame na dlhšiu vzdialenosť a chceme aby bol vplyv vetra na šíp čo najmenší, tak volíme menšiu veľkosť olepenia.

 

Vlastnosti letiek a pierok:

Hmotnosť: Materiál, z ktorého sú vyrobené pierka, teda strihané perie má oproti letkám jednu obrovskú výhodu a to je ich hmotnosť, ktorá je až o 700% nižšia ako je hmotnosť plastových letiek. Po odovzdaní energie šípu bude mať tento tendenciu letieť dopredu tou najťažšou časťou, teda hrotom. Pridaním hmotnosti do zadnej časti šípu dochádza k zníženiu stability.

Stabilita: Vzhľadom k tomu, že pierka majú takmer až zanedbateľnú hmotnosť, je možné ich použitie s podstatne väčšou plochou, čo sa samozrejme odrazí na zvýšenej stabilite šípu počas letu a tým oproti letkám viac odpúšťajú strelecké chyby, ako aj zlú tvrdosť šípov.

Priechodnosť: Pierka nie sú tvorené jedným kusom materiálu ako je to pri letkách, ale z desiatok jemných pružných vlákien, ktoré sú spojené ako keby suchým zipsom. Pri kontakte pierok so zakladkou alebo oknom luku teda dochádza k oveľa menšiemu treniu a poskytujú oveľa lepšiu priechodnosť ako plastové letky.

Vzhľad: Pierka je možné zakúpiť v rôznych prevedeniach a farbách, zatiaľ čo letky spravidla bývajú jednofarebné, trh však napreduje a aj u letiek už sa môžeme stretnúť s viacfarebnými, alebo vzorovanými letkami.

Odolnosť: Materiál letiek je síce pevnejší, ale pierka sú zase poddajnejšie. Skôr dôjde k poškodeniu hrotu alebo tela šípu ako k poškodenou olepenia.

Nasiakavosť: Pierka sú z porézneho materiálu a pri kontakte s vodou sú nasiakavé. Nasiaknutím pierok dochádza k značnému príbytku na váhe a tým k nestabilite šípu, ako aj k zmenám v dráhe letu šípu. V prípade športových strelcov si myslím že to nie je problém, nakoľko asi nikto nebude strieľať do terča v daždi, avšak v prípade lovcov, už to problém je. Počas lovu je nutné zamedziť nasiaknutiu pierok fóliou, igelitovým vreckom alebo podobným materiálom.

Cena: nakoľko sa jedná o prírodný materiál, ktorý je ďalej spracovaný, tak cena pierok je samozrejme dvoj až niekoľko násobne vyššia ako je cena z plastu odlievaných letiek.

 

Záver:

Je už na samotnom strelcovi, či si vyberie ako olepenie svojich šípov pierka, alebo letky. Šíp olepený letkami menej odpúšťa chyby v streleckej forme a zároveň si vyžaduje precíznejšie vyladenie luku.

Odporúčanie autora:

Pierka by som ale jednoznačne odporučil pri tradičnej lukostreľbe, najmä ak strieľate z loveckého luku so zakládkou nalepenou priamo v zrkadle luku. Letky by som prenechal skôr strelcom z olympijských a kladkových lukov.
Späť na obsah


… pre porozumenie niektorých výrazov v texte, použite náš prechádzajúci článok “Úvod do terminológie lukostreľby”

VIAC ČLÁNKOV NÁJDETE NA NAŠEJ STRÁNKE: www.LUKOSTRELBAZILINA.sk


NAPÍŠTE NÁM ALEBO NÁM ZAVOLAJTE


 

*

NAPÍŠTE NÁM

5 + 9 =


 

KONTAKTUJTE NÁS TELEFONICKY

*

+421 (0)911 610 640